Karakter prava na usklađivanje penzije

USTAVNO PRAVO

Karakter prava na usklađivanje penzije

Pravo na usklađivanje penzije, nije lično pravo već imovinsko pravo koje se nasleđuje, pa zakonski naslednici imaju pravni interes, pa time su i aktivno legitimisani za podnošenje tužbe protiv konačnog upravnog akta kojim je rešavano o pravu na usklađivanje penzije njihovog pok. oca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)