Kapara i odustanak od ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara i odustanak od ugovora

Kada je uz kaparu ugovoreno pravo odustanka od ugovora to pravo ima svaka od stranaka uz jednake pravne posledice odustanka, koje se obezbeđuju tako što ona strana koja je kaparu dala nema pravo na vraćanje već je gubi, a strana koja je primila kaparu vraća je udvojeno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)