Kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata

Tuženi u parnici radi duga neće biti obavezan da pored glavnog duga vrati i kamatu ako je potpisao priznanicu u kojoj nema pomena kamate, ukoliko je ista korišćena kao dokaz u postupku, a tužilac u toku postupka nije dokazao da se radi o kamati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)