Kamata po kreditnoj obavezi

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata po kreditnoj obavezi

Kada tuženik duguje određeni novčani iznos po osnovu ugovora o kreditu tužiocu – Vojvođanskoj banci, sa iznosom ugovorene kamate, ne može se u žalbi izjavljenoj protiv presude prvostepenog suda, kojom je usvojen tužbeni zahtev tužioca isticati da se radi o zelenaškoj kamati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)