Kamata na dosuđenu naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na dosuđenu naknadu štete

Kada je veštačenjem od strane veštaka ekonomske struke utvrđena visina štete koju je tuženik kao računopolagač prouzrokovao tužiocu kod kojeg je bio u radnom odnosu, tužiocu pripada i zakonska kamata na iznos naknade štete od dana kada je veštačenjem utvrđena visina štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)