Kamata na devizni dug

OBLIGACIONO PRAVO

Kamata na devizni dug

Kada je iznos duga dogovoren u deviznoj valuti, tada se na takav iznos priznaje kamata na devizna sredstva u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke, umesto zakonske zatezne kamate, bez obzira na to da li je tražena tužbom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)