Kako je regulisan penzijski staž lica koja su radno angažovana u Srbiji?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Kako je regulisan penzijski staž lica koja su radno angažovana u Srbiji?

Regulisanje Vašeg penzijskog staža zavisi od Vašeg radno-pravnog statusa. S obzirom da u vašim predstavkama navodite da ste zaključili ugovor o radu sa firmom čije je sedište u Velikoj Britaniji, a koja nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, proizlazi da taj ugovor nije zaključen u skladu sa propisima o radu Republike Srbije, te isti ne može biti osnov za sticanje svojstva osiguranika zaposlenog. Dakle, za sticanje svojstva osiguranika zaposlenog na osnovu odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14) potrebno je da je radni odnos zasnovan sa poslodavcem (pravno ili fizičko lice) koji je registrovan u Republici Srbiji i da ugovor o radu sadrži sve bitne elemente propisane domaćim propisima o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)