Kakav status ima državljanin Italije koji je bio direktor stranog privrednog društva bez zasnivanja radnog odnosa, u vezi sa ostvarivanjem prava na penziju po Konvenciji o socijalnom osiguranju izmedu Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije (“Sl. List FNRJ – Medunarodni ugovori”, 1/59)?

MIŠLJENJA MINISTARSTVA
primena propisa

Kakav status ima državljanin Italije koji je bio direktor stranog privrednog društva bez zasnivanja radnog odnosa, u vezi sa ostvarivanjem prava na penziju po Konvenciji o socijalnom osiguranju izmedu Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije (“Sl. List FNRJ – Medunarodni ugovori”, 1/59)?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)