Jemstvo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Jemstvo

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi primjenu prava zasnovali na nesporno utvrđenoj odlučnoj činjenici i s tim u vezi dali obrazloženje koje se ne može smatrati kao arbitrarna primjena prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)