Jemstvo za buduću obavezu

OBLIGACIONO PRAVO

Jemstvo za buduću obavezu

Može se jemčiti i za određenu buduću obavezu, s tim što se jemstvo za buduću obavezu može opozvati pre nego što obaveza nastane, ako nije predviđen rok u kome ona treba da nastane.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)