J E D N O D N E V N O   S A V E T O V A N J E

 

KATASTARSKO OZAKONJENJE

 

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
29.  2.  2024.
IP „Glosarijum“,
Kraljevića Marka br. 1

Predavač:

– Dr Miloš Živković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u  Beogradu

 

Cilj ovog savetovanja je da na stručan i praktičan način pomogne
u sprovođenju reforme pravnog režima nepokretnosti

Prema izveštaju RGZ iz avgusta 2023. godine postoji 2,1 milion nelegalnih objekata u Srbiji, a taj broj ne obuhvata i situacije adaptacija
i dogradnje bez dozvole.
Propisi o legalizaciji se menjaju još od 1997. godine, ali bez ozbiljnih rezultata – niti je došlo do masovne legalizacije postojećih nelegalnih objekata, niti je zaustavljena dalja nelegalna gradnja.

Tokom savetovanja će biti dat kratak pregled:

– Istorijat propisa o legalizaciji/ozakonjenju

– Ključni problemi usled kojih dosadašnji pokušaji nisu dali potpuno rešenje

–  Predstavljene postojeće ideje za uspešno rešenje ovog problema u budućnosti

– Kako doći do evidencije nelegalnih objekata i njihovih vlasnika

– Kako otkloniti nedostatke koji objekte čine nelegalnim

– Kako u budućnosti zaustaviti nelegalnu gradnju.

Prezentacija na savetovanju  obuhvata predstavljanje koncepta za rešenje svakog od ovih izazova na bazi rada ekspertskog tima NALED i Predloga sveobuhvatne reforme pravnog režima nepokretnosti.

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejl glosarijum@glosarijum.rs ili glosarijum@glosarijum.com

 

Cena kotizacije je 10.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja!

Prijava za učešće na savetovanju KATASTARSKO OZAKONJENJE

 

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM I PROCESNOM PRAVU, 23-26.4.2024. hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.