JEDNODNEVNI SEMINAR

NAČELA I PRAVNA ZAŠTITA U UPRAVNO-PROCESNOM PRAVU
(U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU)

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
26.  6.  2023.
IP „Glosarijum“, Kraljevića Marka 1, Beograd


Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

 

 TEME:

– ĆUTANJE UPRAVE OBLICI I PRAVNA ZAŠTITA
–  OBLICI UPRAVNIH AKTIVNOSTI, NAROČITO UPRAVNI UGOVOR
– SUPSIDIJARNA I SHODNA PRIMENA PROPISA U UPRAVNO-PROCESNOM  PRAVU
– DISKRECIONA ( SLOBODNA) UPRAVNA OCENA
– PUNA SUDSKA  JURISDIKCIJA U UPRAVNOM SPORU
– ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM POSTUPKU  I UPRAVNOM SPORU
– PITANJE  NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH  UPRAVNO SUDSKIH ODLUKA
– PING-PONG EFEKAT KOD PRVOSTEPENOG I DRUGOSTEPENOG ODLUČIVANJA
– NAČELA ZUP I ZUS
– PROCESNE VEZE OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNO SUDSKOG SPORA
– TAKOZVANA VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU
– PRAVNI LEKOVI

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

 

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

 

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Prijava za seminar Načela i pravna zaštita u upravno-procesnom pravu
(u upravnom postupku i upravnom sporu)