BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Mobing - Zakon i praksa
Predavač: Olga Vučković Kićanović,
akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde,
licencirani predavač na temu mobinga u Nacionalnoj akademiji, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

 • Jednodnevni seminar koji će Vam dati praktične odgovore na sva pitanja u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
 • TEME:
  - Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje proističu iz Zakona
  - Šta je mobing po ZSZR, a šta manipulacija, subjektivni doživljaj i zloupotreba prava na zaštitu – primeri iz prakse
  - Procesuiranje mobinga i prebacivanje tereta dokazivanja na tuženoga
  - Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava – zakon i praksa
  - Interni postupak rešavanja spora posredovanjem – pokretanje, tok, okončanje, pravno dejstvo
  - Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene - primeri iz prakse
  - Obustava - razlozi i pravne posledice - primeri iz prakse
  - Alati i veštine uspešnog posredovanja – primeri iz prakse

  - Šta je zloupotreba prava na zaštitu - primeri iz prakse
  - Pravo poslodavca na utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od mobinga
  - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i naknada štete - primeri iz prakse
  - Privremene mere i pravo na odbijanje rada uz zaradu - primeri iz prakse
  - Po želji učesnika RADIONICA – simulacija posredovanja spora povodom mobinga
 • Prednost rada u manjim grupama:
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
OČEKIVANI ISHOD SEMINARA:
prepoznavanje mobinga i razgraničavanje od zloupotrebe prava na zaštitu, osposobljavanje polaznika za interno rešavanje spora i uvođenje oprobanih preventivnih mera suzbijanja mobinga, upoznavanje sa sudskom praksom internih i sudskih rešenja.

RADNI MATERIJAL: PPP, tekstovi o mobingu, dokazivanju, veštačenju, primeri akta o pokretanju postupka, sporazuma i obustave, presude.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 30. mart 2020, od 10h do 14h - ODLOŽENO DO DALJNJEG
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.