BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Jednodnevni seminar - Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Pojam emocionalne inteligencije veoma rano, čak pre akademskih psihologa, privukao je veliku pažnju lidera, menadžera i eksperata iz sveta biznisa, ekonomije i politike, koji su prvi shvatili, svakako ne slučajno, njegov veliki praktični potencijal.
U tehnološki razvijenom svetu, gde su promene radikalne i izuzetno brze, da bi neko preduzeće ili udruženje opstalo i dalje napredovalo, mora imati rukovodstvo dovoljno sposobno da se nosi sa drastičnim promenama i upravlja krizom. Zato su, posebno danas, potrebni lideri novog kova, fleksibilni, koji imaju viziju i socijalne veštine da svoju kompaniju uspešno provedu kroz sva iskušenja. U savremenom društvu za poslovni uspeh mnogo su značajniji kreativnost i emocionalne kompetencije, od „hladne“, logičke inteligencije i tehničkih, rutinskih veština.
U modernom svetu lideri starog kova su prevaziđeni i neuspešni. Lideri koji ignorišu ljudske potrebe i osećanja, a isključivo jure uspeh na tržištu i profit, nisu u stanju da se nose sa teškoćama i porazima. Nasuprot njima, emocionalno inteligentni, rezonantni lideri, orijentisani na ljude, na njihove probleme, emocije i motive, kadri su da probude energiju zaposlenih i da ih motivišu da teškoće i krize pretvore u izazove.
Svrha seminara je da talentovanim liderima (na svim nivoima i u svim domenima, od politike do privrede) ukaže na značaj socijalne i emocionalne inteligencije za uspešno upravljanje kolektivom, koje zaposlenima donosi ne samo lično zadovoljstvo, nego i veći radni učinak, a čitavom preduzeću ugled i profit.
Na seminaru, kroz predavanje, učesnici će saznati koji su bitni aspekti emocionalne inteligencije i koje sposobnosti, socijalne i komunikacijske veštine treba da ima podsticajni, emocionalno inteligentan lider. Kroz diskusiju saznaće i kako mogu da razviju veštinu aktivnog slušanja, čitanja neverbalnih znakova, kako da spoznaju i upravljaju svojim emocijama, kako da razviju sposobnost empatije, razumevanja i upravljanja emocijama drugih, kako se rešavaju unutargrupni konflikti itd.

  • Prednost rada u manjim grupama: 
    - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
    - individualniji pristup,
    - efikasniji sistem edukacije,
    - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Šta je emocionalna inteligencija i kako je mogućan spoj „nespojivog“- osećanja i
razumnog mišljenja?

> Kako to da emocionalna inteligencija bitno utiče ne samo na uspeh u poslu, nego i na uspeh u odnosu sa drugim ljudima i na mentalno zdravlje i dužinu života?
Zašto je liderima za uspešno obavljanje svoje uloge neophodna osim racionalne, „suve“
inteligencije i emocionalna i socijalna inteligencija.

> Ko je lider, kakva je njegova uloga i po čemu se razlikuje od menadžera?
> Koja su dva osnovna tipa lidera, u čemu je suštinska razlika između disonantog i
rezonantnog lidera?

> Zašto su stilovi liderstva poput diktiranja tempa i zapovedanja zastareli i neuspešni u
današnjem poslovnom svetu?

> U čemu je bitna razlika između vizionarskog i trenerskog stila liderstva, kada su oba u klasi rezonantnog liderstva?
> Šta odlikuje afilijativnog lidera, a šta demokratskog i koje su mane i vrline, jednog i
drugog liderstva?

> Kakva je samosvest, a kakva društvena svest emocionalno inteligentnog, rezonantnog
lidera?

> Koje osobine i veštine treba da ima rezonantni lider da mogao da uspešno upravlja samim sobom, a koje da bi upravljao drugima?

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 18. jun 2020, od 10h do 14h 
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.