Jače pravo u sticanju svojine na nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Jače pravo u sticanju svojine na nepokretnosti

U situaciji kada dva savesna lica pretenduju na istu nepokretnost sa isključivim pravom vlasništva, pri čemu imaju valjane osnove sticanja prava svojine i ne postoji zloupotreba prava oba sticaoca, sud odlučuje o jačem pravu na osnovu poseda i izvršenog upisa u javne knjige.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)