Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Direktor škole smatra se službenim licem kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja i koje odlučuje o pravima i obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica, pa zato može biti izvršilac krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)