Izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Izricanje kazne maloletničkog zatvora mlađem punoletnom licu

Mlađem punoletnom licu ne može se izreći kazna maloletničkog zatvora kada su ispunjeni uslovi za primenu odredbe člana 41. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)