Izricanje disciplinske mere izvršitelju

UPRAVNO PRAVO

Izricanje disciplinske mere izvršitelju

Izvršitelj koji ne dostavi obaveštenje o postupanju po merama za otklanjanje nedostataka u radu, koje su naložene zapisnikom o obavljenom nadzoru od strane ovlašćenih službenih lica Ministarstva pravde RS, čini disciplinsku povredu iz člana 350. stav 1. tačka 16. u vezi sa članom 349. Zakona o izvršenju i obezbeđenju i člana 11. Kodeksa profesionalne etike izvršitelja, pa mu može biti izrečena disciplinska mera – novčana kazna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)