Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza

PROCESNO PRAVO

Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza

Stranke mogu u podnescima ili na kasnijim ročištima, sve do zaključenja glavne rasprave, da iznose nove činjenice i predlože nove dokaze, samo ako učine verovatnim da bez svoje krivice nisu mogle da ih iznesu, odnosno predlože na pripremnom ročištu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)