Izmena ugovorenih uslova rada

RADNO PRAVO

Izmena ugovorenih uslova rada

Uslov za izmenu ugovorenih uslova rada je prethodno konkretizovanje razloga za premeštaj na drugo radno mesto, a samo uopštena formulacija razloga ne može biti opravdan razlog za ponudu za zaključivanje aneksa ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)