Izmena pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom

USTAVNO PRAVO

Izmena pojedinačnog akta donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti
sa Ustavom ili zakonom

Predlog za izmenu pojedinačnog akta, donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, može se podneti u roku od šest meseci od objavljivanja odluke u “Službenom glasniku RS”, a izmena se može odnositi samo na pojedinačne akte koji su dostavljeni najkasnije dve godine pre podnošenja predloga ili inicijative Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)