Izmena optužnice u toku glavnog pretresa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izmena optužnice u toku glavnog pretresa

Javni tužilac je ovlašćen da u toku glavnog pretresa izmeni optužnicu ako oceni da je činjenično stanje drugačije od onog iznetog u optužnici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)