Izmena optužnice na pretresu pred drugostepenim sudom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izmena optužnice na pretresu pred drugostepenim sudom

Na pretresu pred drugostepenim sudom tužilac može, s obzirom na rezultat pretresa, izmeniti optužni akt samo u korist optuženog ili ako se optuženi saglasi u celini ili delimično odustati od optužbe, a drugostepeni sud ispituje optužbu u okviru osnova, dela i pravca pobijanja koji su istaknuti u žalbama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)