Izmena cene radova kod ugovora o građenju sa fiksnom cenom

OBLIGACIONO PRAVO

Izmena cene radova kod ugovora o građenju sa fiksnom cenom

Ako je ugovorom o građenju ugovoreno da se cena radova neće menjati u slučaju da se posle zaključenja ugovora povećaju cene elemenata na osnovu kojih je ona određena, izvođač može i pored toga zahtevati izmenu cene radova ako su se cene elemenata povećale u tolikoj meri da bi trebalo da cena radova bude veća za više od 10%, ali u tom slučaju izvođač može zahtevati samo razliku u ceni koja prelazi 10%, osim ako je do povećanja cene elemenata došlo posle njegovog dolaska u docnju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)