Izjavljivanje žalbe od strane oštećenog

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Izjavljivanje žalbe od strane oštećenog

Oštećeni može izjaviti žalbu samo zbog odluke suda o troškovima krivičnog postupka i o dosuđenom imo-vinskopravnom zahtevu, a ako je javni tužilac preuzeo krivično gonjenje od oštećenog kao tužioca, oštećeni može izjaviti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može pobijati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)