Izdvajanje službene beleške Policijske uprave kao dokaz

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izdvajanje službene beleške Policijske uprave kao dokaz

Kada je službeno lice Policije sačinilo službenu belešku povodom informativnog razgovora telefonskim putem sa licem …, radi se o dokazu koji se mora izdvojiti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)