Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću

PRIVREDNO PRAVO

Istupanje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću

Član društva sa ograničenom odgovornošću ima zakonsko pravo da istupi iz društva iz opravdanih razloga, a ukoliko mu se to pravo osporava od strane društva, on može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi utvrđivanja prava na istupanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)