Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

U fazi ispitivanja optužnice, veće ne može ceniti da li činjenice i okolnosti na kojima se optužnica zasniva pružaju pouzdan dokaz da je okrivljeni učinio krivično delo, niti da li su ispunjeni uslovi da bude oglašen krivim.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)