Imovinskopravni zahtev

KRIVIČNO PRAVO
– KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev

Pravilna je presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela krađa u delu koji se odnosi na imovinskopravni zahtev, kojim je okrivljeni dužan da plati oštećenom, bez obzira što stvar koja je bila predmet krađe (zlatan lančić) nije bio osiguran.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)