Imovinskopravni zahtev i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Imovinskopravni zahtev i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je prvostepeni sud utvrdio koliko je pripalo pojedinim okrivljenima nakon međusobne podele predmeta koji su oduzeti prilikom izvršenja krivičnog dela, onda je u obavezi da obaveže ostale okrivljene da solidarno naknade iznos materijalne štete oduzetih stvari koje su njima pripale, a za ostatak da uputi oštećene na parnicu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)