Imenovanje, ovlašćenje i odgovornost javnih izvršitelja

UDK: 347.952-051(497.11)

IMENOVANJE, OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA
Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: U radu se daje kratak prikaz konstitutivnih elemenata postupka imenovanja javnih izvršitelja, razloga za prestanak i postupka prestanka obavljanja delatnosti javnih izvršitelja, ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti javnih izvršitelja i to kako odgovornosti za štetu, tako i disciplinske odgovornosti i disciplinskog postupka.

Ključne reči: javni izvršitelj, imenovanje, ovlašćenja, odgovornost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)