Falsifikovanje isprave

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje isprave

U radnjama okrivljenog se stiču elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave kada je okrivljenom poznato da punomoćje koje mu je dao svedok nikada nije overeno u opštini po proceduri predviđenoj za dobijanje takvog dokumenta, i da je punomoćje snabdeveno lažnim štambiljem, pa je isto upotrebio prilikom carinjenja vozila u carinskoj ispostavi i prilikom preregistracije putničkog vozila u policijskoj stanici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)