Faktički rad i zasnivanje radnog odnosa

RADNO PRAVO

Faktički rad i zasnivanje radnog odnosa

Faktički rad u kratkom vremenskom periodu od nekoliko dana, nema karakteristike radnog odnosa, da bi se primenila pravila iz Zakona o radu, kojim je propisana obaveza poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu, kao ni da ako to ne učini, smatraće se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)