Dosuđivanjem takvog iznosa naknade za klevetu koji je nesrazmeran legitimnom cilju prekršeno je pravo na slobodu izražavanja – Presuda u slučajuKoprivica protiv Crne Gore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Dosuđivanjem takvog iznosa naknade za klevetu koji je nesrazmeran legitimnom cilju prekršeno je pravo na slobodu izražavanja

Presuda u slučaju Koprivica protiv Crne Gore1)

(Predstavka br. 41158/09)
22. novembar 2011.

1. Osnovne činjenice
Podnosilac predstavke Veseljko Koprivica držav-ljanin je Crne Gore, koji je rođen 1948. godine i živi u Podgorici. Bio je glavni urednik opozicionog crnogorskog nedeljnika “Liberal”.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)