Donošenje odluke u razumnom roku

Sudska praksa: BiH

Donošenje odluke u razumnom roku

Povrijeđeno je pravo na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kada ukupno trajanje postupka povodom tužbe u upravnom sporu u periodu od pet godina i tri mjeseca može u potpunosti da se stavi na teret Vrhovnom sudu, te kada taj sud nije dao razloge koji bi mogli da se smatraju razumnim i objektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanje postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)