Dobra u opštoj upotrebi

STVARNO PRAVO

Dobra u opštoj upotrebi

Tužilac ne uživa državinsku zaštitu kada se radi o dobru u opštoj upotrebi, na kome se ne može steći državina, jer je isključeno sticanje takvog prava na javnim dobrima koja su u opštoj upotrebi, pa sud ne može da pruži zaštitu tužiocu na nepokretnosti koja je u državnoj svojini.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)