Disciplinska odgovornost stečajnog upravnika

UPRAVNO PRAVO

Disciplinska odgovornost stečajnog upravnika

Postojanje ili nepostojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika utvrđuje se u disciplinskom postupku saglasno odredbi člana 3b Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i članu 14. stav 1. Pravilnika o načinu obavljanja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika, a ne u parničnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)