Depozit

PROCESNO PRAVO

Depozit

Prilikom zahtevanja sudskog depozita sud mora prilikom odlučivanja o predlogu predlagača za deponovanje navedene robe u korist protivnika predlagača prethodno oceniti da li su ispunjeni zakonski uslovi za polaganje predmetne robe u korist protivnika predlagača, shodno članu 321. ZOO,

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)