Deoba suvlasničke imovine

STVARNO PRAVO

Deoba suvlasničke imovine

U vanparničnom postupku deobe, ako je među učesnicima nesporna veličina suvlasničkih delova i da fizička deoba nije moguća već da se objekat izloži javnoj prodaji, tada ne postoji obaveza suda da suvlasničke delove prvo pretvori u realne delove imovine, a potom se izvrši javna prodaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)