Delo malog značaja i krivično delo nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
-MATERIJALNO PRAVO

Delo malog značaja i krivično delo nedavanje izdržavanja

Kada je okrivljeni obavezan pravnosnažnom presudom parničnog suda da plaća mesečne iznose od 10.000,00 dinara na ime izdržavanja maloletnog deteta, od 1. do 15. u mesecu, pa je iznos od 20.000,00 dinara za februar i mart 2017. platio 21. marta 2017, to se okrivljeni ima osloboditi od optužbe da je izvršio krivično delo nedavanje izdržavanja jer delo koje mu je stavljeno na teret nije po zakonu krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)