Da li se žalba uspješno dostavljena na faks aparat suda može smatrati isporučenom – Tence protiv Slovenije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Da li se žalba uspješno dostavljena na faks aparat suda može smatrati isporučenom

Tence protiv Slovenije

(Aplikacija 37242/14)

Aplikantica, Marinka Tence, je slovenska državljanka rođena 1950. godine.
U oktobru 2002. godine gđa Tence je podnijela građansku tužbu protiv svog bivšeg poslodavca tražeći isplatu doprinosa. Njenu tužbu je dobio sud u Novoj Gorici u maju 2011. godine. Njen advokat je izjavio žalbu na ovu prvostepenu presudu, slanjem putem faksa šest stranica 28. juna 2011. godine, posljednjeg dana roka za žalbu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)