Da li se plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje za slovačkog državljanina koji je osiguran po osnovu zaposlenja u Republici Slovačkoj, a osnivač je, jedini član i direktor pravnog lica u Srbiji, bez zasnovanog radnog odnosa?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li se plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje za slovačkog državljanina koji je osiguran po osnovu zaposlenja u Republici Slovačkoj, a osnivač je, jedini član i direktor pravnog lica u Srbiji, bez zasnovanog radnog odnosa?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)