Da li osnovna zarada može ugovorom o radu biti predviđena u većem iznosu od onog koji je predviđen opštim aktom?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li osnovna zarada može ugovorom o radu biti predviđena u većem iznosu od onog koji je predviđen opštim aktom?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)