Čitanje na glavnom pretresu iskaza mal. oštećene kao privilegovanog svedoka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Čitanje na glavnom pretresu iskaza mal. oštećene kao privilegovanog svedoka

Pravilno je sud prvog stepena primenio odredbu člana 406. stav 2. ZKP kada je odlučio da na glavnom pretresu pročita iskaz mal. oštećene kao privilegovanog svedoka ako je ona bila uredno pozvana, a nije pristupila glavnom pretresu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)