Cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja

USTAVNO PRAVO

Cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja

Odlukom jedinice lokalne samouprave o javnim parkiralištima može se propisati obaveza plaćanja dnevne karte (nekadašnje „doplatne karte“), kao posebne cene za korišćenje komunalne usluge javnog parkiranja za slučajeve kada se ova komunalna usluga koristi na način koji je u suprotnosti sa propisanim načinom korišćenja, ali se istovremeno ne može predvideti i kao protivpravna radnja za koju se može izreći prekršajna kazna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)