Category Archives for "05"

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu ako zaposleni zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze i to ako zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja.

Prestanak radnog odnosa – praksa Ustavnog suda i njen domašaj

UDK: 342.565.2:349.22(497.11)

PRESTANAK RADNOG ODNOSA – PRAKSA USTAVNOG SUDA I NJEN DOMAŠAJ
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda.

Rezime: Odluke Ustavnog suda koje su bile predmet analize mogu da posluže kao dokaz da Ustavni sud samo izuzetno pristupa poništavanju sudskih presuda, posebno kada je reč o najvišem sudu u Republici Srbiji. Sudovi, međutim, kao informaciju imaju samo one odluke Ustavnog suda koje sadrže meru poništaja osporenog akta, tako da i dalje ostaje nepoznanica o broju predmeta u kojima je Ustavni sud utvrdio očiglednu neosnovanost navoda o povredi Ustavom zajemčenih prava ili nepostojanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim žalbama.

Ključne reči: Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud, prestanak radnog odnosa, poništaj sudskih odluka, pravo na pravično suđenje i pravo na rad.

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu

Protiv rešenja skupštine jedinice lokalne samouprave o imenovanju predsednika i članova izborne komisije u stalnom sastavu dopuštena je žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od donošenja rešenja.

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim

Prilikom izricanja mere bezbednosti iz člana 89a KZ potrebno je da sud u svakom konkretnom slučaju odredi na koju zabranu se ista odnosi, te da pored toga precizira i pojmove iz navedene odredbe („određena udaljenost“, „prostor oko mesta stanovanja“ i sl), odnosno da odredi vršenjem kojih radnji bi se učinilac krivičnog dela opravdano mogao smatrati opasnim po oštećenog.

1 2 3 70