Category Archives for "05"

Kršenje prava na poverljivost novinarskih izvora

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Kršenje prava na poverljivost novinarskih izvora

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. i drugi protiv Holandije

(predstavka br. 39315/06) od 22.11.2012.

Podnosioci predstavke, holandske dnevne novine i dva njena novinara, objavili su tekstove o istragama AIVD (holandske tajne službe), koji sugerišu da su podnosioci predstavke došli u posed strogo poverljivih dokumenata te službe, koji su u međuvremenu postali dostupni u kriminalnim krugovima Amsterdama. Holandski sudovi naredili su da dnevne novine predaju ova dokumenta. Sa druge strane, novinari podnosioci predstavke pokrenuli su parnični postupak protiv države tvrdeći da se njihovi telefoni prisluškuju. Podnosioci predstavke obratili su se Evropskom sudu za ljudska prava povodom oba pitanja.

Upotreba skrivenih kamera u izveštavanju o pravima potrošača je opravdano sredstvo – Haldimann i drugi protiv Švajcarske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Upotreba skrivenih kamera u izveštavanju o pravima potrošača je opravdano sredstvo

Haldimann i drugi protiv Švajcarske

(predstavka br. 21830/09) od 24. februar 2015.

Četiri novinara su osuđena zbog emitovanja intervjua sa brokerom osiguranja koji je snimljen uz upotrebu skrivene kamere. Intervju je bio deo televizijskog dokumentarca u kojem je izveštavano o pogrešnim savetima koje su pružali brokeri životnog osiguranja, što je u to vreme bilo predmet javne rasprave u Švajcarskoj. Broker je podneo zahtev za privremenu zabranu emitovanja, ali je odbijen i kada je program emitovan, podneo je prijavu policiji zbog narušavanja privatnosti – što je krivično delo prema švajcarskom zakonu. Iako su novinari bili oslobođeni u prvom stepenu i iako je zahtev za zabranu emitovanja odbijen, oni su osuđeni posle žalbe i dosuđena im je novčana kazna zato što upotreba skrivene kamere nije bila strogo „neophodna“ za program. Novinari su se žalili švajcarskom Saveznom sudu, a nakon toga i Evropskom sudu za ljudska prava.