Category Archives for "05"

Otkaz ugovora o radu zaposlenom za čijim radom je prestala potreba

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Otkaz ugovora o radu zaposlenom za čijim radom je prestala potreba

Zaposlenom za čijim je radom prestala potreba može se otkazati ugovor o radu, odnosno prestati radni odnos samo nakon zakonito provedenog postupka, u kojem će se utvrditi da je došlo do prestanka potrebe za njegovim radom, uz obavezu isplate otpremnine.

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje prava svojine nasljeđem na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put

Za odluku o osnovanosti zahtjeva za utvrđenje prava svojine na zemljištu koje je evidentirano kao nekategorisani put od odlučnog značaja je utvrđenje činjenice da li se isto faktički koristi kao put, odnosno kome služi, jer ako se radi o dobru u opštoj upotrebi na istom se ne može sticati pravo svojine.