Category Archives for "04"

Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

Obaveza pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za tu povredu, odnosno vođenje postupka zastarijeva protekom tri mjeseca od dana pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze.

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Poslodavac je dužan da prije otkaza ugovora o radu pisanim putem upozori zaposlenog na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode istog.