Category Archives for "04"

Suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Suđenje u razumnom roku

Postoji povreda prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije jer se u konkretnom slučaju radi o jednostavnom predmetu za koji nema niti jednog razloga da se meritorno okonča tek nakon šest godina i mjesec dana.

Pravo na pristup sudu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pristup sudu

Apelant je imao pristup sudu pune jurisdikcije i nije mu povrijeđeno pravo na pristup sudu iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u slučaju kada su nadležni redovni sudovi usvojili prigovor nedostatka pasivne legitimacije i donijeli meritornu odluku odbivši apelantov tužbeni zahtjev, a pri čemu u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na to da su redovni sudovi proizvoljno primijenili relevantne propise na apelantovu štetu.